tr-counter-strike-1-6
  Cs1.6 Admin Komutlari
 

CS 1.6 amx admın komutları

 

 

Değiştirme,Banlama,Kickleme,Öldürme,Tokatlamak,Map Oylaması Yapmak,Map Değiştirmek İstiyorsanız.Bu Komutlara Aslında İhtiyacanız Yok.Ama Sadece Bu Saydıklarım İçin.Consolu Acıp amxmodmenu Yazın Ve Oyuna Gelin Bu Saydıklarımın Hepsi Otomatik Olarak Gelir.Komutlara İhtiyacınız Kalmaz.Simdi Önemli Komutlar Ve Bu Saydıklarımın Komutları. Ama Bunları Yaparkan Mesela amx_tsay Beyaz White Değil.Yani Türkçe Kullanın.amx_tsay Siyah Black Değil Siyah.Türkçe Kullanın.

 

amx_kick <nick ya da #userid> [sebep] Oyuncuyu atar 
amx_ban <zaman> <name or #userid> [sebep] Oyuncuyu banlar 
amx_addban <dakika> <authid ya da ip> [sebep] Oyuncuyu banlar 
amx_unban <authid ya da ip> Bani kaldirir 
amx_slay <nick ya da #userid> Oyuncuyu slayler. 
amx_slap <nick ya da #userid> [guc] Oyuncudan belirtilen guc kadar goturur 
amx_leave <tag> [tag1] [tag2] [tag3] Bu taglari icermeyen tum oyunculari sunucudan atar 
amx_pause Oyunu durdurur/devam ettirir 
amx_who Sunucuda olan adminleri gosterir 
amx_cvar <komut> [deger] Komut degerini degistirir 
amx_map <harita> Haritayi degistirir 
amx_nick <orjinal nick> <yeni nick> Admin nickini degistirir 
amx_cfg <dosya> Sunucudaki belirtilen cfg yi calistirir 
* amx_rcon <rcon komudu> Sunucuya rcon komutlari gondermeye yarar 
amx_plugins Tum yuklu pluginleri gosterir 
amx_modules Tum yuklu modulleri gosterir 

amx_say <mesaj> Tum oyunculara mesaj yollar 
amx_chat <mesaj> Tum adminlere msg yollar 
amx_psay <nick ya da #userid> <mesaj> Oyuncuya ozel mesaj yollar 
amx_tsay <renk> <mesaj> Solda herkesin gorebilecegi bir yazi yazar 
amx_csay <renk> <mesaj> Ortada herkesin gorebilecegi bir yazi yazar 
amx_votemap <harita> [harita] [harita] [harita] Belirtilen haritalar arasinda oylama baslatir 
amx_votekick <nick ya da #userid> Oyuncu icin kick oylamasi baslatir 
amx_voteban <nick ya da #userid> Oyuncu icin ban oylamasi baslatir 
amx_vote <soru> <cevap1> <cevap2> Kendinize ozgu oylama baslatir 
amx_cancelvote Yururlukte olan en son oylamayi durdurur 

say nextmap Gelecek haritayi gosterir. 
say timeleft Haritada kalan zamani gosterir. 
say thetime Gercek zamani gosterir. 
amxmodmenu Ana AMX Mod X menusunu gosterir. 
amx_cvarmenu CVAR menuyu gosterir. 
amx_mapmenu Harita degisim menusunu gosterir. 
amx_votemapmenu Harita oylama menusunu gosterir. 
amx_kickmenu Kick menusunu gosterir. 
amx_banmenu Ban menusunu gosterir. 
amx_slapmenu Slap/slay menusunu gosterir. 
amx_teammenu Takim degisiklikleri menusunu gosterir. 
amx_clcmdmenu Kullanici komut menusunu gosterir. 
amx_restmenu Yasakli silahlar menusunu gosterir. 
amx_teleportmenu Teleport menusunu gosterir. 
amx_pausecfgmenu Pause/unpause pluginlerini menude gosterir. 
amx_statscfgmenu İstatistik menusunu gosterir. 

* amxx version - Surumu goruntuler. 
* amxx modules - Modulleri goruntuler. 
* amxx plugins - Pluginleri goruntuler. 
* amxx cmds - AMX Mod X e kayitli komutlari goruntuler. 
* amxx pause - Calisan plugini durdurur. 
* amxx unpause - Duran plugini calistirir. 
* amx_rcon komudu örnek olarak şu şekilde kullanılır: amx_rcon sv_restartround 1 , amx_rcon mp_startmoney 16000 
* amx_rcon komudundan sonra gelebilecek komutlari rcon komutlari bolumunde bulabilirsiniz. 
eger serverde admin mod yuklu ise asagidaki kodlari yapin 
Kısaca adminmod admin komutları. Bu komutlar ayrıca admin_help.cfg dosyasında mevcuttur. 
admin_map : Harita değişikliği 
admin_rcon : Her türlü komutun rcon üzerinden değiştirilmesi.Örn: admin_rcon sv_restartround 1 
admin_kick : Herhangi bir oyuncuyu serverdan atma 
admin_pass : Servera password -şifre- koyma. 
admın_nopass : Serverdaki passwordu kaldırma. 
admin_timelimit : Harita süresini ayarlama 
admin_say : Admin olarak yazılan ufak yazı. 
admin_tsay : Admin olarak yazılan büyük yazı 
admin_friendlyfire : FF yi açma-kapama 
admin_cfg : Server için gerekli herhangi bir .cfg dosyası çalıştırma 
admin_reload : .ini dosyalarının tekrar çalıştırılması. 
admin_ban : Herhangi bir oyuncuyu serverdan uzaklaştırma - yasaklama- 
admin_unban : Yasaklanmış oyuncunun yasağını kaldırma 
admin_userlist : Oyuncuları listeler 
admin_vote_map : Harita oylama 
admin_vote_kick : Herhangi bir oyuncunun kicklenmesi için oylama yapma 
admin_help : Admin komutlarını gösterir 
admin_pause : Serverda pause yapmaya olanak verir. 
admin_unpause : Serverdan pause yapmayı kaldırır. 

Devamı ise :: 

admin_ban <hedef yada WONID yada IP> [<dakika>] 
Hedefi banlar , 0 dakika = sonsuz ban 
admin_bury hedef yada id 
hedefi yere gomer 
admin_unbury hedef yada id 
hedefi gomüldügü yerde cikarir 
admin_cancelvote 
O anki oylamayi iptal eder 
admin_cfg <config dosyasinin adi> 
Serverdaki config dosyasini yukler. 
admin_chat <msg> 
Sadece adminler arasi gozuken mesaj yollar. 
admin_csay <msg> 
Ekranin yadatasina mesaji yazar. 
admin_denymap <map> 
Secilen mapin butun vote'larini kaldirir. 
admin_disco 
Disco modu acar (bir takim fun komutlarini calistirmak icin once bunu acmak lazimdir).
admin_enableallweapons 
Tum silahlari alinabilir kilar. 
admin_enableequipment 
Tum ekipmanlari alinabilir kilar. 
admin_enablemenu <menu #> 
Belirtilen menunun engelini kaldirir. 
admin_enableweapon <menu #> <silah #> 
Belirtilen silahin engelini kaldirir. 
admin_execall <komut> 
Yazilan komutu tum oyunculara uygular. 
admin_execclient <hedef> <komut> 
Tek hedefe yazilan komutu uygular. 
admin_execteam <takim> <komut> 
Tum takima yazilan komutu uygular. 
admin_fraglimit <fraglimit> 
Fraglimiti yarlamaya yarar. 
admin_friendlyfire <on | off> 
Friendlyfire'i acip kapatmaya yarar. 
admin_fun <"on" | "off"> 
Fun modu acip kapamaya yarar. 
admin_gag <hedef> [<dakika>] 
Hedefi susturur. 0 dakka = sonsuz susturma. 
admin_glow <colyada | "off"> 
Yazilan renkte parlamanizi saglar. (serverda fun mod acik olmalidir) 
admin_godmode <hedef> <"on" | "off"> 
Hedefi olumsuz yapar. 
admin_gravity <yercekimi> deafault 800 dur 
Yer cekimini degitirmeye yarar. 
admin_kick <hedef> [<sebep>] 
Hedefi serverdan atar. 
admin_listmaps 
Mapcycle'daki mapleri listeler. 
admin_listspawn 
Lists all spawned entities. 
admin_llama <hedef> 
Hedefin yazilari ''goorgle ''vs gibi cikar ve hedefin adini degistir. 
admin_map <map_adi> 
Mapi degistirir. 
admin_messagemode <komut> 
Komutu sayden yazar gibi kullanmanizi saglar. (yani 1 tusa admin_messagemode admin_chat) yazarsaniz , o tusa basip sayden konusur gibi konusabilirsiniz 
admin_nextmap 
Siradaki mapi gosterir. 
admin_noclip <hedef> <"on" | "off"> 
Hedefin duvarlarin icinden gecmesini saglar. 
admin_nomessagemode 
say'i eski haline getirir. 
admin_nopass 
Serverin passwyadadunu kaldirir. 
admin_pass <password> 
Servera password koyar. 
admin_pause 
Serveri pause edilebilir hale getirir. 
admin_psay <hedef> <msg> 
Hedefe ozel mesaj yollar. 
admin_rcon <cmd> 
Rcon komutlarini kullanmayi saglar. 
admin_reload 
Adminmod dosyalarini tekrar yukler ve serveri restartlar. 
admin_restrictallweapons 
Serverda silah alimini engeller 
admin_restrictequipment 
Serverda ekipman alimini engeller. 
admin_restrictmenu <menu #> 
Belirtilen menudeki silalarin alinmasini engeller 
admin_restrictweapon <menu #> <silah #> 
Belirtilen menudeki belirtilen silahin alinmasini engeller. 
admin_say <msg> 
Yazilan mesaji admin adi altinda yollar 
admin_servercfg <config file> 
Serverin default config dosyasini ayarlar. 
admin_slap <hedef> 
Hedefi tokatlar. 
admin_slay <hedef> 
Hedefi oldurur. 
admin_slayteam <team> 
Tum takimi oldurur. 
admin_ssay <msg> 
Kimden geldigi belli olmayan bir sekilde mesaji yazar. 
admin_stack 
Will stack everyone on top of you. 
admin_startvote 
Vote baslatir. 
admin_teleport <hedef> <X> <Y> <Z> 
Hedefi belirtilen coordinatlara telepyadat eder. 
admin_timeleft 
Kalan zamani gosterir. 
admin_timelimit <timelimit> 
Zamani ayarlamaya yarar. Deger dakika olarak girilmelidir. 
admin_tsay [renk] <msg> 
Ekranin sag altinda belirtilen mesaji belirtilen renkte basar. 
admin_unban <WONID yada IP> 
Hedefin banini kaldirir. 
admin_ungag <hedef> 
Hedefi tekrar konusabilir yapar. 
admin_unllama <hedef> 
admin_llama komutunu hedeften kaldirir. 
admin_unpause 
Serverin pause edilebilmesini kapatir 
admin_userlist [<name>] 
Oyuncularin listesini gosterir. 
admin_userorigin <hedef> 
Hedefin o anki coordinatlarini gosterir. 
admin_vote_kick <hedef> 
Bir oyuncuyu serverdan atmak icin oylama acar. 
admin_vote_map <map> 
Haritayi degistirmek icin oylama acar. 
admin_vsay <soru> 
Girdiginiz soruyu (evet-hayir cinsinden) oylamaya yarar. 
admin_vsay2 <soru> <cevap1> <cevap2> <cevap3> <cevap4> <cevap5> <cevap6> 
6 adete kadar secenekli oylama yapmayi saglar.. 
say vote <map> 
Belirtilen map'e oy vermeye yarar 
admin_t <target> 
oyuncuyu terorlere geçirir 
admin_ct <target> 
oyuncuyu counter terorist yapar 
admin_help < # > 
Not: Alintidir


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Toplam 40116 ziyaretçi (51292 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol